Posviťte si s námi na elektronickou evidenci tržeb. Jsme na Vaší straně!

O EET

Vše co potřebujete vědět o EET

 

Základní informace o EET

Podstatou elektronické evidence tržeb je evidování všech hotovostních plateb za zboží a služby. Pozor! EET nijak nesouvisí s DPH, kontrolním hlášením ani daní z příjmů. Na základě EET dochází k výměně informací mezi obchodníky a Finanční správou České republiky. Obchodník odešle prostřednictvím internetu datovou zprávu Finanční správě, a to právě v okamžiku uskutečnění každé finanční transakce (tržby). Tuto zprávu odešle prostřednictvím pokladního systému. Následně obchodník obdrží ze serveru Finanční správy unikátní kód, který bude uveden na účtence vydané obchodníkem zákazníkovi. 

Jednoduše: Finanční úřad eviduje každou platbu a přiděluje jí unikátní kód.

Finanční správa kompenzuje pořízení pokladny jednorázovou slevou na dani 5000,- Kč pro OSVČ (Sleva na dani činí nejvýše částku ve výši kladného rozdílu mezi 15 % dílčího základu daně ze samostatné činnosti a základní slevy na poplatníka.). Slevu na dani bude možné uplatnit ve zdaňovacím období, ve kterém poplatník poprvé provedl evidenci tržby, kterou má podle zákona o evidenci tržeb povinnost evidovat. 

  • Třetí a čtvrtá vlna bude  dle současného plánu spuštěna od 1.5. 2020 a bude se týkat: všech ostatních činností, tedy i výroby, služeb, řemesel, farmářských trhů, lékařů, právníků, svobodných povolání, atd., atd. Prostě všech podnikatelských činností, které jemožné na území ČR provozovat.

Evidence EET se nevztahuje na přímé platby z účtu na účet ani na platby kartou.

Evidovanou tržbou se rozumí taková platba, která není ojedinělá a je uskutečněna v hotovosti, šekem, směnkou, prostřednictvím dalších forem (stravenky, poukazy, vouchery, atd.), započtením kauce nebo obdobné jistoty složené některým z výše uvedených platebních způsobů.

!!!Výše obratu, ani povinnost platit DPH (EET se vztahuje na plátce i neplátce) nemá vliv na povinnost evidovat tržby!!!

Evidence tržeb se dotkne také všech stánkařů. Pokud bude mít stánkař problémy se spojením, může vytisknout účtenku 
i bez unikátního kódu přidělovaného Finanční správou
. Musí ale taková data odeslat bezodkladně po pominutí příčiny výpadku, nejpozději do 48 hodin po uskutečnění tržby. Tato lhůta platí i pro ostatní obchodníky, kterým přechodně vypadne internetové připojení před, a nebo v průběhu transakce. Pozor! Tato lhůta se nevztahuje na situaci kdy máte pokladnu v servisu. V takovém případě je vhodné to nahlásit na Finanční úřad a hlavně je nutné vést tzv. náhradní evidenci. Tzn. každý příjem si zapisovat (Pozor! Pravidlo je, že nejdříve se zapíše příjem např. do sešitu nebo pokladní knihy a až poté se přebírají peníze!!!) a poté co pokladnu dostanete ze servisu zpět můžete odeslat celou sumu takovýchto příjmů odeslat najednou (pokud prodáváte zboží a služby s různým DPH tak podle jednotlivých sazeb. Tedy jednu sumu pro tržby s 21%, druhou pro tržby s 15%, atd.).

V rámci elektronické evidence bude možné provést storno, které se opět odešle Finanční správě, na rozdíl od tržby bude však vykazován jako mínusová položka.

Režimu EET budou podléhat i e-shopy a další zásilkové prodeje, pokud přijímají zákonem definované formy tržeb - zejména tedy hotovost a obdobná platidla. Může tedy jít i o prodej zboží doručovaného kurýrní službou, pokud je hrazeno na místě v hotovosti.

Pro osoby, kterým by klasický režim EET zásadě ztížil plynulý a efektivní výkon činnosti je připraven zjednodušený režim EET.  Okruh těchto osob je vymezen nařízením vlády, jde např. o tržby z prodeje zboží a služeb na palubě dopravních prostředků při pravidelné hromadné přepravě osob. Jedná se i omísta kde není možné technicky zabezpečit připojení k internetu. Poplatník musí o tento zvláštní off-line režim sám zažádat. Na základě jeho žádosti může správce daně udělit výjimku. I v povoleném zjednodušeném režimu, trvá poplatníkovi povinnost vystavovat účtenky, data je však na server Finanční správy možné odeslat nejpozději do 5 dnů od uskutečněné evidované tržby. Zjednodušený režim bude platit i pro plátce, kteří nejsou  z objektivních okolností schopni v místě provozu zajistit internetové připojení.

K elektronické evidenci tržeb je nutné se autentizovat u Finanční správy. Autentizací se rozumí registrace pokladního místa u příslušného finančního úřadu a bude sloužit jako přístup na server Finanční správy. Poplatník může žádat buď osobně (data získáte ihned) nebo prostřednictvím datové schránky (data získáte bez zbytečného odkladu). Každý poplatník je ze zákona povinen o autentizaci požádat před přijetím první evidované platby. 

Doporučujeme požádat o autentizaci včas (nejlépe 2-3 měsíce před zahájením odesílání EET), tak aby byl čas na certifikaci, odzkoušení a vyladění pokladny a internetového připojení (pokladny vyžadují lepší připojení než např. běžný telefon), apod.