Posviťte si s námi na elektronickou evidenci tržeb. Jsme na Vaší straně!

O EET

Vše co potřebujete vědět o EET

 Návody na získání autentizačních údajů a certifikátu:

Jak-ziskat-autentizacni-udaje-od-mf

Jak-ziskat-certifikat-pro-eet

Základní informace o EET

Podstatou elektronické evidence tržeb je evidování všech hotovostních plateb za zboží a služby. Na základě EET bude docházet k výměně informací mezi obchodníky a Finanční správou České republiky. Obchodník odešle prostřednictvím internetu datovou zprávu Finanční správě, a to právě v okamžiku ukutečnění každé finanční transakce (tržby). Tuto zprávu odešle prostřednictvím pokladního systému. Následně obchodník obdrží ze serveru Finanční správy unikátní kód, který bude uveden na účtence vydané obchodníkem zákazníkovi. 

Jednoduše: Finanční úřad eviduje každou platbu a přiděluje jí unikátní kód.

Předpokládá se snížení DPH na 15% a jednorázová sleva na dani 5000,- Kč pro OSVČ. Slevu na dani bude možné uplatnit ve zdaňovacím období, ve kterém poplatník poprvé provedl evidenci tržby, kterou má podle zákona o evidenci tržeb povinnost evidovat. 

Zákon o EET byl podepsán prezidentem ČR a následně vyjde ve sbírce zákonů. Proběhne v těchto etapách:

  • První vlna bude dle současného plánu spuštěna k 1.12.2016. Bude se týkat těchto subjektů: stravovací a ubytovací služby
  • Druhá vlna bude dle současného plánu spuštěna 3 měsíce po začátku evidence tj. 1.3.2017 a bude se týkat: maloobchodníků a velkoobchodů
  • Třetí vlna bude  dle současného plánu spuštěna 15 měsíců po začátku evidence tj. 1.3.2018 a bude se týkat: ostatních činností vyjma činnností, které přijdou na řadu ve 4. vlně (např. svobodná povolání, doprava, zemědělství, atd.) 
  • Čtvrtá vlna bude dle současného plánu spuštěna 18 měsíců po začátku evidence tj. 1.6.2018 a bude se týkat: vybraných řemesel a výrobních činnností

EET se nevztahuje na drobné živnostníky, kteří vystavují faktury pro platby ve formě plateb z účtu na účet a nepoužívají platby v hotovosti. Evidence se tedy nevztahuje na přímé platby z účtu na účet.

Evidovanou tržbou se rozumí taková platba, která není ojedinělá a je uskutečněna v hotovosti, platební kartou v místě prodeje, šekem, směnkou, prostřednictvím dalších forem (stravenky, poukazy, vouchery, atd.), započtením kauce nebo obdobné jistoty složené některým z výše uvedených platebních způsobů.

Výše obratu, ani povinnost platit DPH (EET se vztahuje na plátce i neplátce) nemá vliv na povinnost evidovat tržby.

Evidence tržeb se dotkne také stánkařů. Pokud bude mít stánkař problémy se spojením, může vytisknout účtenku 
i bez unikátního kódu přidělovaného Finanční správou
. Musí ale taková data odeslat bezodkladně po pominutí příčiny výpadku, nejpozději do 48 hodin po uskutečnění tržby. Tato lhůta platí i pro ostatní obhodníky, kterým přechodně vypadne internetové připojení před, a nebo v průběhu transakce.

V rámci elektronické evidence bude možné provést storno, které se opět odešle Finanční správě, narozdíl od tržby bude však vykazován jako mínusová položka.

Režimu EET budou podléhat i e-shopy a další zásilkové prodeje, pokud přijímají zákonem definované formy tržeb - zejména tedy hotovost, platební karty a obdobná patidla. Může tedy jít i o prodej zboží doručovaného kurýrní službou, pokud je hrazeno na místě v hotovosti či platební kartou, případně přes platební bránu na webu daného obchodníka.

Pro osoby, kterým by klasický režim EET zásadě ztížil plynulý a efektivní výkon činnosti je připraven zjednodušený režim EET.  Okruh těchto osob vymezí nařízením vláda, půjde např. o tržby z prodeje zboží a služeb na palubě dopravních prostředků při pravidelné hromadné přepravě osob. Poplatník musí o tento zvláštní off-line režim sám zažádat. Na zákadě jeho žádosti může správce daně udělit výjimku. I v povoleném zjednodušeném režimu, trvá poplatníkovi povinnost vystavovat účtenky, data je však na server Finanční správy možné odeslat nejpozději do 5 dnů od uskutečněné evidované tržby. Zjednodušený režim bude platit i pro plátce, kteří nejsou  z objektivních okolností schopni v místě provozu zajistit internetové připojení.

K elektronické evidenci tržeb bude možné se autentizovat u Finanční správy tři měsíce před spuštěním tj. před 1.12.2016. Autentizací se rozumí registrace pokladního místa u příslušného finančního úřadu a bude sloužit jako přístup na server Finanční správy. Poplatník bude moci žádat buď osobně (data získáte ihned) nebo prostřednictvím datové schránky (data získáte bez zbytečného odkladu). Každý poplatník bude ze zákona povinnen o autentizaci požádat před přijetím první evidované platby. Měsíc před spuštěním už bude možné dobrovolně odesílat data Finanční správě v testovacím režimu.